Werkomschrijving

De olieverfschilderijen die ik maak, hebben als onderwerpen: uitzichten en stadsgezichten, dansers, zwemmers, portretten en de laatste jaren vooral dieren.

Bij de schilderijen van uitzichten en stadsgezichten draait het vooral om de weergave van licht. Hoe het licht de dingen en contouren zichtbaar maakt of juist verhult.

Bij de schilderijen van flamencodansers en zwemmers ligt de nadruk op de weergave van beweging waarbij de penseelstreek en de textuur van de olieverf opvallen. Het gaat daarbij eerder om de suggestie van beweging dan om de plastische weergave van de realiteit. Het lichaam wordt soms bijna onstoffelijk en verlost van de zwaartekracht.

Bij de dieren is de nadruk steeds meer op verstilling komen te liggen. Het dier staat vaak solitair in zijn omgeving. De dieren zijn altijd monumentaal in beeld gebracht, zoals oerwezens op grotschilderingen. Ik ben gefascineerd door het idee dat je iets groots en veelomvattends zou kunnen 'vangen' in een schilderij.  

Door de contouren van de dieren soms bewust vaag te houden gaan ze bijna op in de ruimte, worden één met de ruimte. Het eenworden met de ruimte is een manier om de tijd te vergeten. Dieren zijn altijd in het hier en nu. Daardoor hebben ze een natuurlijke manier van 'zijn'. In wezen gaat mijn werk daarover. Het verlangen jezelf te verliezen en één te worden met de ruimte.  Je kunt dit 'flow' noemen, in de flamencowereld heet het 'Duende'.